img
kamil
Świadczymy usługi z dziedziny gospodarki odpadami. Jesteśmy działalnością z wieloletnim doświadczeniem. Dostarczamy naszym kontrahentom zgodne z terminem pozyskanie odpadów komunalnych, produkcyjnych oraz wywóz śmieci, odpadów budowlanych, gruzu i ziemi. Zajmujemy się także opróżnianiem nieczystości, czyszczeniem separatorów oraz odbiorem przemysło