img
griffinrosales
The Sol City Nam Sai Gon duoc chu dau tu Thang Loi Group phat trien, TLG la chu dau tu uy tin da phat trien 3 du an thanh cong tai khu vuc Long An nhu Thang Loi Central Hill, Galaxy Hai Son…