img
trung tâm cammech
CAMMECH là trung tâm đào tạo CAD CAM CNC, lập trình CNC Phay, Tiện, Creo, Mastercam, Solidworks, NX, Inventor, thiết kế ArtCam, gia công khuôn mẫu.  #cammech #cammechco #trungtamcammech...