img
btv ngọc ã¡nh
Từ năm 2 ĐH Dược HN, tôi đã là cộng tác viên viết về sức khỏe người tiểu đường, đặc biệt là cách để giảm và ổn định đường huyết hiệu quả. Hiện tôi là trưởng ban biên tập cho website bacsitieuduong.vn