img
btv hồng ngọc
Tôi muốn đem kiến thức 5 năm ở trường Dược và kiến thức về bệnh tim mạch từ các trang Y khoa hàng đầu thế giới đến với người bệnh. Hiện tại tôi là trường ban biên tập website https://suytim.co/