img
aga
Świadczymy usługi z obszaru gospodarki odpadów. Działalność z wieloletnim doświadczeniem. Proponujemy naszym klientom zgodne z terminem odbieranie odpadów komunalnych, produkcyjnych oraz wywóz śmieci, odpadów budowlanych, gruzu i ziemi. Zajmujemy się także opróżnianiem nieczystości, doprowadzaniem do czystości separatorów oraz odbiorem przemysłowyc